ČSN EN 14 904

Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Specifikace.

Tato norma specifikuje požadavky na provedení podlah ve víceúčelových sportovních halách. Je současně určena pro posuzování shody výrobků podle požadavků této normy.Tato norma se nevztahuje na tenisové povrchy.

Výše uvedená norma se zaměřuje zejména na tyto parametry sportovních podlah:

- požadavky na bezpečnost při používání (tření, absorpce nárazu, vertikální deformace).
- technické požadavky (výška odrazu míče, odolnost proti valivému zatížení, odolnost proti opotřebení, reakce na oheň, aspekty trvanlivosti).

V současné době musí být všechny prováděné sportovní podlahy ve veřejném sektoru v souladu s výše uvedenou ČSN EN normou.

Technické normy nesmějí být rozmnožovány a rozšiřovány bez souhlasu Českého normalizačního institutu. Normy jsou k nahlédnutí v sídle naší firmy.

 

ČSN_14904